Settings

  • Individuele gesprekken 
  • Partnergesprekken
  • Therapiegesprekken, samen met mensen uit je persoonlijke leefomgeving
  • Mensen uit je persoonlijke omgeving (een broer of zus, een vriend, een goeie collega...) zijn in functie van ons gezamenlijk werk eveneens welkom om, eenmalig of meerdere keren, bij ons werk te helpen. Dit soort hulp vanuit de eigen omgeving blijkt in therapie regelmatig van grote betekenis. Uiteraard overleggen we vooraf of dit voor jou kan.

Doorgaans is een uur passend voor één-één-gesprekken. Voor koppelgesprekken en gesprekken waarbij andere mensen worden uitgenodigd, voorzien we anderhalf uur.

Samenwerking en overleg

Ik hecht een groot belang aan overleg: het krijgen van reacties op eigen werk lijkt mij een noodzaak voor een psychotherapeut.

  • Enkele jaren geleden startte ik een groepspraktijk op van lichaamsgerichte behandelaars en psychotherapeuten (zie www.groepspraktijkzuid.be). We hebben binnen deze praktijk regelmatig overleg.
  • Ik maak reeds jaren deel uit van een kleine intervisiegroep van zelfstandig werkende 
psychotherapeuten met een eigen praktijk in het Antwerpse.
  • Maandelijks neem ik deel aan een werk- en leergroep onder begeleiding van Jan Olthof. Hier worden theoretische houvasten geboden, relevante thema’s worden in kleine groep bediscussieerd, en we ontmoeten er regelmatig mensen ‘live’.