Wat is therapie?

Er zijn evenveel manieren om invulling aan therapie te geven als er therapeuten zijn. In essentie gaat het om ‘een professionele, helpende ontmoeting’. Een ontmoeting van een therapeut en een cliënt, maar ook van twee mensen. Mijn enige werkinstrument is mijn eigen mens-zijn: mijn ervaringen, mijn normen, mijn taal... Aan mij om daar op een professionele manier mee om te gaan.

Dialoog in de echte betekenis van het woord, maar niet alleen met woorden. Zo zet ik wel eens een schema op het bord om te zien of je daar iets mee kan, of ik stel je voor een brief te schrijven, of we zorgen dat we je situatie beter kunnen vatten door een opstelling met poppen te maken...

Waar komt het woord ‘therapie’ vandaan?

Therapie is ‘genezen’, zegt het woordenboek. 
Let wel! Je probleem is geen ziekte, en jij bent geen patiënt, maar je kan je wèl bij wijze van spreken ‘ziek van zorgen’ voelen.

Therapie is ‘dienen’, zegt van Dale nog, en ook dat snijdt hout: therapie is een dienstverlenend contact. Het gaat om jou.
‘Genezen’ en ‘dienen’ klinken als eenrichtings-verkeer, maar samenwerken is in mijn ogen de kern van therapie. Het samenleggen van ons beste kunnen en kennen, van onze creativiteit en ons inzicht. Ik breng actief mijn ideeën in, en stem onmiddellijk weer af op jou, jouw ideeën en jouw aanvoelen. Die heen-en-weer-beweging is belangrijk.

Om je meer voeling te geven met wat je mag verwachten, kan je hier twee korte filmpjes bekijken: een fragment uit een therapie en een getuigenis over een afgelopen therapie. Om redenen van privacy komt in het therapiefragment mijn cliënt niet in beeld. Vanzelfsprekend gaf de persoon in kwestie zijn toestemming.

Klik hier om de fragmenten te bekijken